TARIEVEN & FINANCIËLE ONDERSTEUNING


GEEN BTW EN DAARMEE EEN ‘KORTING’ VAN 21%
 

Ik heb ervoor gekozen mijn facturen vrij te laten stellen van omzetbelasting, o.g.v. artikel 25 Wet OB, zodat ik mijn klanten daarmee feitelijk 21% korting kan geven. Dat scheelt een particulier bijvoorbeeld al meer dan € 30,- per uur en meer dan € 367,- per onderstaand traject.

Integriteit en openheid tussen jou en je coach zijn cruciaal voor het bereiken van jouw coachdoel. Daarom hier geen onduidelijkheid over mijn tarief of kleine lettertjes. Met daarnaast een handreiking voor wie juist nu een financiële tegemoetkoming nodig heeft.

Tarief coachgesprek of inspiratiesessie:
Particulieren: € 145,- per uur, btw vrij.
Organisaties: € 175,- per uur, btw vrij.

Tarief coachtraject bij 5 gesprekken van anderhalf uur, met een looptijd van 3 tot 6 maanden:
Particulieren: € 1.750,- voor het gehele traject, btw vrij, inclusief voorbereiding.
Organisaties: € 2.200,- voor het gehele traject, btw vrij, inclusief voorbereiding. Bij afname van 3 of meer coachtrajecten per jaar offreer ik een aangepast tarief.
Deze tarieven voor trajecten zijn richtlijnen, aangezien ik maatwerktrajecten offreer, in overleg met jou en gericht op jouw specifieke vraag of coachdoel.

Tarief follow-up module, alleen na afloop van bovenstaand coachtraject, van 3 gesprekken van anderhalf uur, binnen 6 maanden te besteden:
Particulieren: € 600,- voor gehele aanvullende traject, btw vrij, inclusief voorbereiding.
Organisaties: € 750,- voor gehele aanvullende traject, btw vrij, inclusief voorbereiding.

Trainingstarieven op aanvraag.

VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden, inclusief Klachtenregeling en de Gedragscode, zoals opgesteld door de NOLOC, en deze Privacyverklaring maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomsten met Take Your Time by Petra Frankfort.

MIJN MOGELIJKHEDEN VOOR FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Bevind je je momenteel financieel in zwaar weer, terwijl je juist nu zo’n behoefte hebt om antwoorden te vinden op je vragen en meer helderheid te krijgen in je keuzevrijheid?

Ben je er klaar voor om daar volledig voor te gaan en er tijd en energie met volle overtuiging in te steken? En kom je niet in aanmerking voor onderstaande of andere subsidieregelingen?

Neem contact met me op. Vermeld svp in het opmerkingenveld een toelichting op jouw situatie en je loopbaan- en/of levensvragen of app me dit, dan bespreken we wat ik op dat moment voor je kan betekenen.

OVERIGE REGELINGEN

A. WERKGEVERS- & CAO-REGELINGEN EN REGELINGEN VIA ZORGVERZEKERAARS

Een goede werkgever heeft een loopbaanadvies-regeling voor zijn medewerkers.
In veruit de meeste CAO’s zijn voor de loopbaanbegeleiding van de medewerkers dan ook specifieke subsidieregelingen opgenomen als secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ook zorgverzekeraars zien meer en meer de toegevoegde waarde van ondersteuning bij loopbaanvragen, bijvoorbeeld om ziektekosten die gepaard gaan met een bore-out of burn-out te voorkomen.

Informeer bij de HR-afdeling van je werkgever en bij je zorgverzekeraar welke regeling de coaching- en/of trainingskosten voor jou drastisch kan verlagen.

Mocht er bij jouw werkgever momenteel nog geen regeling zijn, en deze werkgever een MKB-er zijn of vallen onder de landbouw-, horeca- en recreatiesector, wijs hem of haar dan op de SLIM-regeling waar ik aan meedoe (SLIM staat voor Stimulering leren en ontwikkelen in het MKB).
Deze maakt het jouw werkgever mogelijk om o.a. subsidie aan te vragen voor het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband, werkenden in andere mkb-ondernemingen.
De voorwaarden daaromtrent vindt jouw werkgever hier: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim/overzicht-aanvraagcriteria.

B. SUBSIDIEREGELINGEN VOOR PARTICULIEREN VANUIT DE OVERHEID

Bekijk de meest actuele subsidiemogelijkheden op https://www.hoewerktnederland.nl en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/nederland-leert-door.