‘WENSEN ZIJN VOORGEVOELENS VAN HETGEEN JE IN STAAT BENT DAADWERKELIJK TE REALISEREN’
Goethe

Ook Marinus Knoope behoort tot één van mijn persoonlijke inspiratiebronnen. Hij nam deze quote van Goethe op in zijn boek ‘De Creatiespiraal’ en voegde daaraan toe:

‘Zoals bloesem aan een fruitboom onder de juiste omstandigheden uitgroeit tot gezond fruit, zo groeien ook onze wensen onder de juiste omstandigheden uit tot een door ons gewenste werkelijkheid.’ (…) ‘Ieder levend organisme heeft in het geheel een eigen rol, een eigen betekenis. Iedere cel, iedere plant, elk dier en elke mens heeft een eigen bestemming en die bestemming manifesteert zich als een innerlijke drang, een innerlijk verlangen. Door in het verlengde van dit verlangen te scheppen, levert ieder organisme zijn bijdrage aan het voor hemzelf ondoorgrondelijke geheel.’

Foto credits: Marinus Knoope

JOUW EIGEN WENSEN, VAN BINNEN NAAR BUITEN

Vanuit deze zienswijze, wanneer je het belangrijk vindt om jouw bijdrage te leveren, is het cruciaal om je innerlijk verlangen c.q. je wensen bewust in beeld te krijgen. Om jezelf daar de tijd voor te gunnen.

Het is mijn wens en mijn passie jou bevlogen te inspireren en humorrijk te faciliteren om je eigen diepere wensen en verlangens te (her-)vinden c.q. te ‘ont-wikkelen’.
En ze aansluitend te realiseren, te creëren.

In lijn met je ziel, je hart, je kern, je essentie, je ware natuur; hoe je het ook noemen wilt.
Van persoonlijke ontwikkeling via een duurzame transformatie naar de feitelijke creatie van je wensen; van binnen naar buiten en niet andersom.
Met andere woorden, vanuit wat jij diep van binnen wil en niet vanuit wat de buitenwereld van jou verwacht.